Job Evaluation Manager (JEM) - Online tool    Een online tool voor het efficiënt en overzichtelijk faciliteren van het functiewaarderings en -onderhoudsproces. Het verhoogt de efficiëntie doordat het u één platform biedt voor het opslaan en rapporteren van functie-informatie.     
Nadine Claus
Contact

Vindt u het proces van functiewaardering ingewikkeld en tijdrovend? Vindt u het lastig de evaluaties voor de hele organisatie consistent uit te voeren? Heeft u behoefte aan een centraal systeem voor het beheer van uw gegevens?

Functie-evaluatie is een fundamenteel onderdeel van uw lijnmanagement, maar is vaak een duur, ingewikkeld en tijdrovend proces. Veel organisaties vinden het lastig hun functie-informatie goed te beheren en onderhouden en worstelen met de vraag hoe ze hun functie-evaluaties actueel en consistent kunnen houden. Daarnaast gaat waardevolle informatie vaak verloren als sleutelfiguren bij HR van baan wisselen.

Job Evaluation Manager (JEM) is een online tool voor het efficiënt en overzichtelijk faciliteren van het functiewaarderings en -onderhoudsproces. JEM verhoogt de efficiëntie doordat het u één platform biedt voor het opslaan en rapporteren van functie-informatie. Zo krijgen de functies van uw bedrijf het juiste niveau toegekend, zijn carrièreladders voor alle gebruikers overzichtelijk en wordt beloning correct op waarde geschat.

Lees meer over het gebruik van JEM

JEM biedt voor de wereldberoemde methode voor functie-evaluatie van Hay Group, een krachtige online instrument die helderheid, consistentie en controle over uw functie-informatie verschaft. Met JEM kunt u de productiviteit van het functie-evaluatieproces met wel 20 procent verhogen.

Lees hier meer over de voordelen van JEM

 

Neem contact met ons op om te weten hoe JEM jou kan helpen !