Job Evaluation Manager (JEM) - online nástroj


Navid Bazari

    On-line nástroj, který spravuje každý aspekt procesu hodnocení pracovních funkcí a zvyšuje efektivitu pomocí jedné platformy pro ukládání a reportování informací o pracovních funkcích.     
Navid Bazari
Product manager
Kontaktujte nás

Myslíte si, že je hodnocení pracovních funkcí složité a časově náročné? Zápasíte se zajištěním konzistentního hodnocení pracovních funkcí v celé organizaci? Potřebujete jedno místo, kde byste hodnocení ukládali a čerpali reference?

Hodnocení pracovních funkcí - Job evaluation (JE) je důležitý základ pro řízení lidí, ale může být nákladné, složité a časově náročné. Pro mnoho organizací je obtížné řídit a udržovat informace o svých pracovních funkcích, proto usilují o zachování aktuálního a konzistentního hodnocení pracovních funkcí a často přicházejí o cenné informace, pokud jejich klíčoví HR zaměstnanci odejdou.

Job Evaluation Manager (JEM) je online nástroj, který vám pomáhá řídit každý aspekt tohoto procesu. JEM zvyšuje efektivitu použitím jedné platformy pro ukládání a reportování informací o pracovní funkci. Výsledkem je, že jsou pracovní funkce umístěny na správné úrovni, kariérní žebříčky jsou všem uživatelům jasné a odměňování je správně stanoveno. Zjistěte více o tom, jak JEM funguje.

JEM staví na světově proslulé metodice Hay Group pro hodnocení pracovních funkcí a vytváří výkonné on-line řešení, které přináší jasnost, soudržnost a kontrolu informací o vašich pracovních funkcích, a může zvýšit produktivitu během procesu hodnocení pracovních funkcí až o 20 procent. Zjistěte více o JEM benefitech.

Ať už jste v jedné kanceláři, 10 městech nebo 100 zemích, obraťte se na Hay Group a zjistěte, jak vám JEM může pomoci maximalizovat návratnost investice do hodnocení pracovních funkcí.