Talent Q


Karen Reevell

    Naše inovativní on-line psychometrické testování je flexibilní, nákladově efektivní a poskytuje cenný vhled do chování a schopností lidí v práci.     
Karen Reevell
Product Manager, Talent Q

Talent Q je nákladově efektivní a spolehlivý způsob, jak ohodnotit velké množství kandidátů.

Je prediktivní:
Studie v globální telekomunikační společnosti ukázala, že ti, kteří byli díky Dimensions mezi top 50 % zaměstnanci, generovali v průměru o 170 000 USD více v prodeji v porovnání s ostatními.

Může vám ušetřit peníze:
Bankovní společnost, která vadávala 3 miliony GBP na svůj rozsáhlý proces náboru absolventů, zjistila, že právě nedostatečný screening v počátku procesu následně vedl k vysokému počtu pohovorů s liniovými manažery.


Přestavbou procesu a doplněním o testy Elements, Dimensions test osobnosti a následným pohovorem po telefonu se přesnost screeningových fází výrazně zvýšila. Ve výsledku viděli linioví manažeři méně, zato více kvalitních kandidátů, což vedlo k následujícímu:

  • Snížení celkových nákladů na assessment procesy pro 28 000 uchazečů z 2,9 milionu GBP na 1,8 milionu GBP
  • Výrazné snížení investovaného času liniových manažerů a HR oddělení
  • Větší investice do přilákání těch nejvhodnějších kandidátů


Případová studie: Přečtěte si, jak Dimensions pomohly Saline Water conversion Corporation (SWCC) hodnotit 10 000 zaměstnanců v přípravě na privatizaci.