Employee Effectiveness Survey


William Werhane

    Pielieciet punktu frustrācijai darbavietā un panāciet, lai cilvēki strādā ar pilnu jaudu     
William Werhane
Viceprezidents, Effectiveness
Sazinieties ar mani

Hay Group pētījumi rāda, ka augsts darbinieku iesaistītības līmenis apvienojumā ar augstu darbinieku iespēju līmeni organizācijām nozīmē būtiski uzlabotu produktivitāti, labāku klientu apmierinātību un lielāku finansiālo atdevi

Šo faktoru mērīšana, izmantojot darbinieku aptauju, ir pirmais solis, lai uzlabotu jūsu organizācijas sniegumu.

Employee Effectiveness survey benefits