Employee Effectiveness Survey


William Werhane

    Pielieciet punktu frustrācijai darbavietā un panāciet, lai cilvēki strādā ar pilnu jaudu     
William Werhane
Viceprezidents, Effectiveness
Sazinieties ar mani

Darbinieku efektivitāte ir viegli izmantojama darbinieku aptauja, kas mēra pārbaudītus galvenos darbinieku snieguma virzītājus.

Tā balstās uz plašu Hay Group veiktu pētījumu, kas pierāda, ka iesaistītība vien nevirza darbinieku efektivitāti. Darbiniekiem ir nepieciešams arī dot iespējas. Citiem vārdiem, darbiniekiem ir jābūt īstajā amatā un atbalstošā vidē, bez būtiskiem šķēršļiem darba izpildē.


Darbinieku efektivitātes aptauja:

  • Unikālā veidā mēra iesaistītību un iespēju došanu. Daudzas tradicionālās darbinieku aptaujas fokusējas tikai uz darbinieku iesaistītības mērīšanu. Šis pētījums analizē 12 atsevišķus iesaistītības un iespēju došanas virzītājus.
  • Ir balstīta uz pierādītu saistību ar labāku darba sniegumu un augstāku darbinieku noturēšanu.
  • Piedāvā labākās prakses salīdzinājumus, izmantojot globālu 4.5 miljonu cilvēku datubāzi vairāk nekā 400 organizācijās. Jūs varat interpretēt savus rezultātus, izvēloties starp 80 atsevišķiem salīdzinājumiem, ieskaitot biznesa sektorus, valstis, reģionus un mūsu augsta snieguma kompāniju salīdzinājumu.
  • Sniedz detalizētu un viegli saprotamu ziņojumu. Jūsu ziņojums sniedz visas organizācijas rezultātu pārskatu plus individuālus ziņojumus pēc jūsu izvēles par biznesa vienību, reģionu vai funkciju. Tāpat ir iekļauta segmentēta jūsu darbinieku analīze, kas ievieto katru respondentu vienā no četrām grupām: visefektīvākie, frustrētie, atsvešinātie un vismazāk efektīvie. Tas sniedz lielisku priekšstatu par organizācijas efektivitāti.