Growth Factors    Izaugsmes faktoru apraksts ir palīdzējis mums nonākt pie precīzākiem spriedumiem – pamanīt talantu, ko mēs būtu varējuši palaist garām.     
HR direktors

Ja jūsu vadītājiem šķiet sarežģīti saskatīt atšķirību starp pašreizējo darba sniegumu un nākotnes potenciālu, viņi riskē nepamanīt nākotnes līderus – vai atbalstīt nepareizos kandidātus.
Izmantojot GFI, jūs varat:

  • virzīt savus ieguldījumus līderu attīstībā
  • pamanīt slēptus talantus, ko jūs citādi varētu palaist garām
  • nodrošināt, ka darbinieki var pilnā mērā izmantot attīstības iespējas
  • veikt ‘realitātes testu’ agrīniem sākuma līmeņa darbinieku novērtējumiem.


Situācijas apraksts
Viens no profesionālās sertifikācijas institūtiem vēlējās identificēt līderus starp saviem vidējā līmeņa vadītājiem. Hay Group veica GFI testu 25 departamentu vadītājiem, salīdzināja ar atgriezenisko saiti no citiem diagnosticējošiem datiem, un rezultāti tika apspriesti talantu forumā. GFI atklāja, ka:

  • tikai astoņi no 25 indivīdiem uzrādīja augsta potenciāla pazīmes
  • 14 no vadītājiem, kuriem bija labi darba snieguma rādītāji, uzrādīja zema līderu potenciāla pazīmes
  • Iegūtie dati apstrīdēja iepriekš izveidojušos uzskatus un aizspriedumus, un tika identificēti indivīdi ar potenciālu, kuri iepriekš netika apsvērti kā nākotnes līderi
  • Hay Group neatkarīgajai 25 vadītāju analīzei bija jēga – tai piemita ticamība augstākā līmeņa vadītāju komandas acīs.