Līderu vadības stili un klimats


Edwina Melville-Gray

    Līderu vadības stili un klimats ir kaut kas līdzīgs peļņas un zaudējumu aprēķinam attiecībā uz to, cik labi līderis vada savus cilvēkus.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent

Mūsu Līderu vadības stilu un klimata piedāvājums sastāv no diviem tiešsaistes novērtējumiem: Līderu vadības stilu apraksta (ILS) un Organizācijas klimata pētījuma (OCS). Mēs nodrošinām jūs ar visiem rīkiem, kas nepieciešami, lai jūs būtu pilnīgi neatkarīgi: piekļuvi un apmācību par mūsu pašapkalpošanās administrēšanas rīku, un akreditāciju, lai jūs varētu sniegt atgriezenisko saiti organizācijas iekšienē.

Līderu vadības stilu un klimata rīki ir balstīti uz psihologu Litvina un Stringera oriģināldarbu Hārvarda Universitātē un vairākus desmitus gadus Hay Group veiktajiem tālākiem pētījumiem labākajās organizācijās visā pasaulē. Tie ir salīdzināti ar desmitiem tūkstošiem vadītāju visā pasaulē, līdz ar to jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu līderi tiks novērtēti, nostatot pret labākajiem jūsu tirgū.

Līderu vadības stilu apraksts (ILS)
ILS palīdz jums saprast līderību no to skatu punkta, kuri tiek vadīti. Tas mēra sešus līderu vadības stilus, kuri ir apstiprinājušies kā visefektīvākie komandas darba snieguma virzītāji:

 • piespiedu: tūlītējas darbinieku piekrišanas panākšana
 • autoritatīvais: ilgtermiņa vīzijas un līderības nodrošināšana
 • biedriskais: uzticības un harmonijas radīšana
 • demokrātiskais: grupas vienprātības panākšana un jaunu ideju radīšana
 • tempa noteikšanas: vadīšana ar savu paraugu un uzdevumu paveikšana pēc augstiem standartiem
 • koučinga: fokusēšanās uz darbinieku profesionālo izaugsmi. ILS sniedz līderiem to, kas viņiem ir vajadzīgs, lai izdarītu izvēli attiecībā uz savu uzvedību, un piedāvā skaidrus ‘nākamos soļus’ attīstībai.

Organizācijas klimata pētījums (OCS)
OCS sniedz precīzu ainu par jūsu darbinieku uztveri attiecībā uz to, kā darba klimats ietekmē viņu spējas veikt savu darbu. Labāks klimats darbā ne tikai padara cilvēkus motivētākus, mūsu pētījumi rāda, ka tas var ietekmēt arī darba gala rezultātus – līdz pat 30 procentiem.

OCS identificē sešas dimensijas, kuras rada individuāls līderis un kurām ir vislielākā ietekme uz komandas darba sniegumu:

 • skaidrība: ikviens zina, kas no viņa tiek sagaidīts
 • standarti: tiek uzstādīti sarežģīti, taču sasniedzami mērķi
 • atbildība: darbiniekiem tiek dotas pilnvaras, lai paveiktu uzdevumus
 • elastīgums: nav nevajadzīgu noteikumu, politikas un procedūru
 • atalgojums: darbinieki tiek atzinīgi novērtēti un atalgoti par labu sniegumu
 • uzticība komandai: cilvēki ir lepni par piederību organizācijai.

 
Akreditācija
Kombinēta ILS un OCS izmantošana nodrošina spēcīgu atgriezenisko saiti, un tā ir jāsniedz akreditētam konsultantam. Akreditācija ir iekļauta šī piedāvājuma sākumcenā. . 
 
E-mācību moduļi
Jūs varat atbalstīt savus līderus, rīkojoties atbilstoši viņu atgriezeniskajai saitei un attīstot viņu līderu vadības stilus ar mūsu e-mācību moduļu palīdzību.

Lai noskatītos demo, lūdzu, klikšķiniet šeit