Growth Factors    De Growth Factor Inventory (GFI) heeft ons geholpen om het verborgen talent in onze organisatie te ontdekken.     
HR-directeur van een internationaal bedrijf
Contact

Als uw leidinggevenden het lastig vinden onderscheid te maken tussen actuele prestaties en toekomstig potentieel, lopen zij het risico toekomstige managers over het hoofd te zien – of de verkeerde kandidaten te ondersteunen.

Met behulp van de GFI kunt u:

  • Uw investeringen in leiderschapsontwikkeling sturen.
  • Verborgen talent ontdekken dat u anders misschien over het hoofd zou hebben gezien.
  • Er voor zorgen dat medewerkers ontwikkelingskansen volledig kunnen benutten.
  • Vroege evaluaties van startende medewerkers aan een ‘reality check’ onderwerpen.


Een case study
Een erkend instituut wilde leiders identificeren binnen hun middenmanagement. Hay Group gebruikte het GFI- instrument voor 25 afdelingshoofden, vergeleek de feedback met andere diagnostische gegevens en besprak de resultaten in een talentenforum.

  • Slechts 8 van de 25 betrokkenen bleken een hoog potentieel te hebben.
  • 14 van de leidinggevenden met goede prestatiebeoordelingen bleken een laag leiderschapspotentieel te hebben.
  • De bevindingen plaatsten vraagtekens bij vooroordelen en bestaande ideeën en er werden mensen met potentieel ontdekt die voorheen niet als toekomstig manager werden beschouwd.