Badanie efektywność pracowników - zaangażowanie i wsparcie ze strony organizacji


Philip Spriet

    Skończ z frustracją w miejscu pracy i wydobądź z pracowników to, co w nich najlepsze.     
Philip Spriet
Global managing director, productized services
Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Niektóre badania koncentrują się na pytaniu pracowników, jak zmotywowani lub zaangażowani są w pracy. Inne pytają o czynniki, które wspomagają lub utrudniają ich pracę. Badanie efektywności pracowników Hay Group jest wyjątkowe, ponieważ obejmuje oba te aspekty. Zobacz

Efektywność pracowników

Efektywność pracowników

Kluczowe informacje na temat Employee Effectivenes, skutecznego narzędzia do pomiaru efektywności pracowników.  Więcej

Czy znasz poziom motywacji swoich pracowników? Czy wiesz, dlaczego motywacja nie zawsze prowadzi do lepszych wyników?

Nasze badania wskazują, że pracownicy, którzy są zarówno zaangażowani, jak i otrzymują od organizacji niezbędne wsparcie, w sposób bezpośredni przyczyniają się do wyższego poziomu wzrostu. Dłużej pozostają w tej samej firmie, osiągają wyniki lepsze nawet o 50% i świadczą usługi wyższej jakości.

Employee Effectiveness to skuteczne narzędzie on-line, służące do przeprowadzania badań opinii pracowników. Pozwala przeanalizować i zrozumieć różnice pomiędzy zaangażowaniem pracowników a osiąganymi przez nich wynikami. Mając te informacje można z kolei zidentyfikować bariery, które ograniczają pracowników. Dzięki temu menedżerowie będą w stanie stworzyć odpowiednie środowisko pracy, które przełoży się na wymierne korzyści.