Prieskum zamestnaneckej efektívnosti


William Werhane

    Ukončite frustráciu vašich zamestnancov na pracovisku a dostaňte z vašich zamestnancov to najlepšie.     
William Werhane
Vice President, Efektívnosť
Kontaktujte nás

Prieskum efektívnosti zamestnancov je online nástroj, ktorý vám poskytne cenné informácie o faktoroch, ktoré bránia vašim zamestnancom v dosahovaní najlepšej výkonnosti.

Prostredníctvom identifikácie bariér vo výkone môže vaša spoločnosť vytvoriť pozitívnejšie prostredie, ktoré bude viesť k merateľnému zlepšeniu. Zistite viac o výhodách prieskumu.

Celý priebeh prieskumu je veľmi jednoduchý a ľahko pochopiteľný pre každého zamestnanca. V prípade akýchkoľvek otázok vám bude k dispozícií váš account manažér.

Po zozbieraní odpovedí dáta analyzujeme a poskytneme vám správu upravenú presne podľa požiadaviek vašej spoločnosti. Správa bude obsahovať aj naše odporúčania, akým spôsobom je možné dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť vašich zamestnancov. Zistite ako prieskum prebieha.

Video k našemu prieskumu efektívnosti zamestnancov:

Viedeo