Faktory podnecujúce rast    GFI pomôže urobiť správne rozhodnutie – rozpoznať talent, ktorý by ste mohli stratiť.     
HR Director

Growth Factor Inventory (GFI) meria štyri vlastnosti, pri ktorých bolo preukázané, že určujú pripravenosť jednotlivca presiahnuť rámec jeho súčasnej role. Zameriava sa najmä na tie schopnosti, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedenia ľudí.

  • Chtivosť učiť sa – ochota podstúpiť riziko, keď sa učíme niečo nové
  • Šírka perspektívy – schopnosť zaujať stanovisko zo širšej perspektívy a priniesť nové uhly pohľadu
  • Porozumenie ostatných – schopnosť presne pochopiť myšlienky a pocity iných ľudí
  • Osobnostná vyspelosť – schopnosť prijať spätnú väzbu a neúspech ako príležitosti k rastu.

Faktory rastu predstavujú nástroj založený na dôkladnom výskume a poznatkoch o rozvíjaní vodcovských schopností a výkonnosti človeka a bol testovaný oproti tisícom zamestnancov na všetkých úrovniach v databáze Hay Group.
Vynikajúci lídri na všetkých úrovniach zaznamenali vyššie výsledky v každom z faktorov. Inými slovami, faktory rastu silne korelovali s vynikajúcimi lídrami.

Proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Táto ponuka je dodávaná pomocou nášho samoobslužného on-line systému. Náša on-line platforma vám dá plnú kontrolu na administráciu tohto nástroja vo vašej organizácii (pridávanie účastníkov, posielanie hyperlinkov k dotazníkom a pripomienok na kompletizáciu a generovanie správ so spätnou väzbou). Akonáhle sa účastníci prihlásia do systému, môžu určiť ľudí, ktorí o nich poskytnú spätnú väzbu, hyperlinky k dotazníkom sú hodnotiteľom zasielané e-mailom. Na obsluhu administrátorskej platformy vám zabezpečíme školenie.

Správy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GFI generuje dva druhy správ:

  •  Talentová správa podáva manažérom širší obraz o potenciáli v skupine zamestnancov
  •  Správa o spätnej väzbe dáva jednotlivcovi informácie, ktoré potrebuje pochopiť, aby mohol pracovať na svojom potenciáli