Growth factor invetory - Hodnotenie potenciálu zamestnancov    GFI pomôže urobiť správne rozhodnutie – rozpoznať talent, ktorý by ste mohli stratiť.     
HR Director

Aké sú prvé znaky perspektívneho vodcu? Ako sa rozhodnúť, kto by mal mať najväčší prospech z príležitostí na rozvoj?

Významní vodcovia budúcnosti nie sú vždy tí, ktorí dnes dosahujú najpôsobivejšie výsledky. Organizácie preto potrebujú spoľahlivý spôsob, ako oddeliť budúci potenciál od aktuálnej výkonnosti.


Growth Factors je 360 ​​° on-line spätná väzba, ktorá vám umožní zmerať štyri špecifické vlastnosti, ktoré ukazujú na potenciál viesť ľudí.

Ponúka lepšiu návratnosť investícií určených vo vašom rozpočte na rozvoj a vzdelávanie tým, že určí presne, kto bude mať najväčší prospech z rozvoja a pomáha vytvoriť rad budúcich vodcov čakajúcich na rozvoj.

Ďalšie Hay Group nástroje na hodnotenie a rozvoj môžete nájsť kedykoľvek na:
www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand