Faktory podnecujúce rast    GFI pomôže urobiť správne rozhodnutie – rozpoznať talent, ktorý by ste mohli stratiť.     
HR Director

Link