Štýly vedenia a organizačná klíma


Edwina Melville-Gray

    Štýly vedenia a klíma je nástroj, ktorý najlepšie vyjadrí kvalitu lídra v spojení s finančným úspechom organizácie.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Kontaktujte nás

Naša ponuka Štýlov vedenia a klímy pozostáva z dvoch hodnotení: Prieskum štýlov vedenia a Prieskum organizačnej klímy. Poskytneme vám všetky nástroje, ktoré potrebujete, aby ste boli plne samostatný: prístup a tréning pre náš administratívny nástroj a akreditáciu tak, aby ste boli schopní doručovať spätnú väzbu interne.

Štýly a klímy vedenia sú založené na pôvodnej práci psychológov Litwin a Stringer z Harvadskej University a desaťročiach ďašieho výskumu spoločnosti Hay Group medzi poprednými spoločnosťami z celého sveta. Sú porovnávané s desiatkami tisíc manažérmi po celom svete, takže si môžete byť istí, že Vám to ukáže ako sa Vaši lídri vyrovnajú tým najlepším na Vašom trhu.

The inventory of leadership styles (ILS) -  vám pomôže pochopiť líderstvo z pohľadu tých, ktorí boli vedení. Meria šesť štýlov riadenia, ktoré sú preukázané tým, že napomáhajú efektívnejšiemu riadeniu tímovej výkonnosti.

 • Direktívny: získanie okamžitého plnenia od zamestnancov
 • Vizionársky: poskytovanie dlhodobej vízie a líderstvo
 • Harmonizačný: vytváranie dôvery a harmónie
 • Participatívny: dosahovanie dohody celej skupiny a tvorba nových nápadov
 • Udávajúci tempo: vedenie na základe príkladov a plnenie úloh na vysokej úrovni
 • Koučovací: zameraný na profesionálny rast zamestnancov.

ILS poskytuje lídrom to, čo potrebujú k robeniu správnych rozhodnutí v ich riadení a ponúka jasné „ďalšie kroky“ pre rozvoj.

The Organisational Climate Survey (OCS) -  poskytuje presný obraz o tom, ako Vaši zamestnanci vnímajú to, ako pracovná klíma vplýva na ich schopnosť vykonávať svoju prácu. Lepšia klíma v práci ľudí nielen viac motivuje. Náš výskum ukazuje, že organizačná klíma môže zvýšiť výkonnosť zdola-nahor až o 30 percent.

OCS identifikuje 6 dimenzií, vytvorených jednotlivými lídrami, ktoré majú najväčší vplyv na výkon tímu:

 • Jasnosť: každý vie, čo sa od neho očakáva
 • Štandardy: ciele sú náročné, ale dosiahnuteľné
 • Zodpovednosť: zamestnanci majú danú zodpovednosť pri plnení úloh
 • Flexibilita: neexistujú žiadne nevyhnutné nástroje, politiky a procedúry
 • Odmena: ľudia sú odmenený a ocenený za dobrý výkon
 • Oddanosť tímu: ľudia sú hrdí, že sú súčasťou organizácie

 
Akreditácia
Kombinácia nástrojov ILS a OCS poskytuje silnú spätnú väzbu, ktorá musí byť doručená akreditovaným konzultantom. Akreditácia je zahrnutá v nákladoch tejto ponuky.


E-learning moduly
Môžete podporiť Vašich lídrov v nadväznosti na spätnú väzbu a rozvíjaní ich štýlov riadenia s pomocou našich e-learningových modulov.