Total Remuneration Statements


Lucy Muchira

    Spoločnosť Hay Group využila svoje viac ako 60 ročné know-how o odmeňovaní, a vytvorila spoľahlivý, jednoduchý a cenovo dostupný nástroj pre účely komunikácie celkového balíka odmeňovania zamestnancov.     
Lucy Muchira
Product Manager

Chápu vaši zamestnanci celkovú hodnotu svojho balíka odmeňovania alebo si uvedomujú hodnotu len niektorých jeho zložiek ako napríklad základná mzda a bonusy?

Ak zamestnanec porozumie celkovej hodnote svojho balíka odmeňovania - nie iba základnej mzde a bonusom – dochádza k zefektívneniu vynaložených finančných prostriedkov na odmeňovanie. V prípade, že sa vám tieto informácie nepodarí zamestnancom správne interpretovať, až 50 % vašich investícií do odmeňovania sa v okamihu môže zmeniť na náklad.


Znázornenie konkrétnej peňažnej hodnoty jednotlivých zložiek odmeňovania pomôže vašim zamestnancom pochopiť skutočnú hodnotu, ktorú dostávajú.