Reward Pinpoint


Ben Frost

    Ücret paketinizde yer alan her unsurun benzerleri karşısında ne kadar rekabetçi olduğunun tespiti     
Ben Frost
Ürün Müdürü
İletişime Geçin

Sunduğunuz ücret paketleri en iyi çalışanları çekmenizi ve elde tutmanızı sağlıyor mu?
Ücret paketinizde yer alan her unsurun bütün bölgelerde rekabetçi olup olmadığını biliyor musunuz?

Ücret ve yan hakların toplam değeri genel rekabet edebilirliğin önemli bir ölçüsüdür. Ancak bir pakette yer alan her unsurun pazar karşısında ne durumda olduğunu kesin olarak bilmek çok daha faydalı olabilir.

Reward Pinpoint baz maaştan toplam ücrete kadar çalışanlara sunulan 20 farklı ücret bileşenini, aradaki bütün önemli paket bileşenleri de dahil olacak şekilde inceler. Hay Group’un benzersiz verilerine dayanarak sunduğunuz paketin nerelerde rekabetçi olduğunu ve hangi noktaların iyileştirilebileceğini kesin olarak gösterir.
Böylece gerekenden fazla para harcamadan sunduğunuz paketin en iyi yetenekleri çekmesini sağlayabilirsiniz.