• Finding needles in the haystack

    Những thách thức của

    tuyển dụng số lượng lớn

    Giúp ích cho việc kinh doanh khi tập trung

    việc tuyển dụng vào đúng đối tượng

      Tìm hiếu thêm

Khách hàng của chúng tôi

PS Logo Animation 24 October 2012

Chúng tôi làm việc với 70% các công ty thuộc Global Fortune 200

Nghiên cứu mới nhất

Phá vỡ vòng luẩn quẩn của việc tuyển dụng số lượng lớn

37% các nhà tuyển dụng biết rõ rằng họ đang tuyển dụng không đúng người chỉ để đáp ứng các vị trí tuyển dụng một cách nhanh chóng.

Đọc nghiên cứu mới nhất của chúng tôi từ 100 nhà tuyển dụng hàng đầu để tìm hiểu thêm.

Mức độ hiệu quả

HPC-infographic-frontpage-square.gif

Video insights


Khảo sát mức độ hiệu quả của nhân viên