Đánh giá Trí tuệ cảm xúc 360º


Daniel Goleman

    Quan tâm đến EI trong việc kinh doanh luôn là vấn đồ nóng hổi. Nó không phải là một trào lưu nhất thời mà luôn mang tính thực tiễn.     
Daniel Goleman
Nhà tâm lý học, và là chuyên gia nổi tiếng về Emotional Intelligence
Liên hệ với tôi

Có điểm gì khác nhau giữa một người thành tích nổi bật và một người bình thường? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể định lượng được các hành vi ứng xử tạo nên sự khác biệt đó?

Nhờ vào hợp tác của chúng tôi với những nhà tiên phong về Trí tuệ cảm xúc là Daniel Goleman và Dr. Richard Boyatzis, Hay Group có thể giúp bạn đo lường và phát triển những "đặc tính nổi bậc" của những người có thành tích tốt.

Trí tuệ cảm xúc sử dụng những Emotional and Social Competency Inventory (ECSI), một công cụ khảo sát trực tuyến đã được kiểm chứng vô cùng có giá trị cho hàng ngàn lãnh đạo và chuyên gia trên toàn thế giới. Nó cung cấp một đánh giá 360º về các hành vi xã hội và cảm xúc của mỗi cá nhân mà bạn được cấp quyền truy cập, từ đó có các diễn giải và hàng động dựa trên kết quả đạt được.


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để bạn có thể tự làm các báo cáo: truy cập vào trang web quản trị khảo sát của chúng tôi (để quản lý các khảo sát), và chúng tôi sẽ cấp quyền để bạn có thể nêu các phản hồi. Sau đó bạn có thể khuyến khích các tiến bộ cá nhân và phát triển EI xuyên suốt tổ chức bạn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và các công cụ đáng giá và phát triển của Hay Group tại địa chỉ www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand