Các nhân tố Phát triển - Đánh giá Tiềm năng Lãnh đạo    GFI giúp chúng ta ra các phán đoán chính xác hơn - nhận diện các nhân tài mà chúng ta có thể bỏ sót     
HR Director

Nếu cấp trên của bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thành tích hiện tại và tiềm năng lãnh đạo, họ có thể bỏ sót những tài năng lãnh đạo trong tương lai - hoặc lựa chọn ứng viên không phù hợp. Sử dụng GFI, bạn có thể: 

  • tập trung trực tiếp và việc phát triển lãnh đạo
  • nhận diện cá tài năng mà bạn có thể bỏ sót
  • đảm bảo nhân viên của bạn được phát huy mọi cơ hội phát triển
  • đánh giá ngay từ ban đầu "kiểm tra thực tế" cho nhân viên cấp đầu vào

Trường hợp thực tế
Một Học viện nọ muốn tìm ra đội ngũ các nhà lãnh đạo cấp trung. Hay Group tiến hành GFI cho 25 trưởng bộ phận, so sánh các phản hồi với các dữ liệu chuẩn đoán khác và kết quả đã được thảo luận ở trong một diễn đàn về nhân tài như sau:

  • Chỉ 8 trong số 25 người đựơc xem là có tiềm năng
  • 14 trong số các trưởng bộ phận được đánh giá là có thành tích hiện tại tốt lại có tiềm năng lãnh đạo thấp
  • Những phát hiện này thách thức các định kiến và các cá nhân có tiềm năng lại không được xem là nhà lãnh đạo trong tương lai
  • Phân tích độc lập của Hay Group trên 25 trưởng bộ phận là hợp lý– nó có giá trị với các lãnh đạo cấp cao