Các nhân tố Phát triển - Đánh giá Tiềm năng Lãnh đạo    GFI giúp chúng ta ra các phán đoán chính xác hơn - nhận diện các nhân tài mà chúng ta có thể bỏ sót     
HR Director

Các dấu hiệu ban đầu của một nhà lãnh đạo tương lai là gì? Làm thế nào để bạn quyết định ai sẽ tận dụng được hết các cơ hội phát triển?

Các nhà lãnh đạo cấp cao của ngày mai không phải lúc nào những người có kết quả ấn tượng nhất ngày hôm nay. Vì vậy, tổ chức cần có một cách thức đáng tin cậy để phân biệt tiềm năng trong tương lai và thánh tích hiện tại.

Các nhân tố phát triển là một công cụ khảo sát trực tuyến 360º cho phép bạn đo lường các đặc điểm cụ thể giúp chỉ ra các tiềm năng lãnh đạo.

Nó đem lại hiệu quả cao hơn từ ngân sách đào tạo của bạn bằng cách xác định chính xác những người phát huy được nhiều nhất từ các chương trình phát triển và giúp tạo ra một đường hướng lãnh đạo mạnh mẽ.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các công cụ đánh giá và phát triển khác của chúng tôi tại www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand

GFI quiz