PayNet - So sánh lương bổng & Cơ sở dữ liệu tiền lương trực tuyến    Cơ sở dữ liệu tiền lương của Hay Group giúp chúng tôi ra các quyết định tại các quốc gia kinh doanh một cách thống nhất toàn cầu     
Procter & Gamble

Hay Group PayNet là một cơ sở dữ liệu tiền lương trực tuyến mạnh mẽ, cung cấp dữ liệu về lương thưởng thiết yếu và đáng tin cậy, cụ thể theo từng nghành nghề, chức năng và địa bàn họat động.

Sử dụng đơn giản và trực quan, PayNet hỗ trợ doanh nghiệp so sánh tiền lương với hơn 20,000 tổ chức toàn cầu ở trên 100 quốc gia. Từ đó bạn có thể chi trả cho nhân viên những khoản lương thưởng và gói đãi ngộ cạnh tranh, đảm bảo giữ chân được những nhân viên giỏi nhất và thu hút nhân tài.

Tìm hiểu thêm về lợi ích của PayNet

PayNet hỗ trợ các doanh nghiệp so sánh và chuẩn hóa lương thưởng một cách hiệu quả, thông qua việc truy cập nhanh chóng vào các nguồn thông tin về phúc lợi và tiền lương đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Những công cụ và cơ sở dữ liệu không những dễ sử dụng, mà bạn còn được một trong những chuyên gia về tiền lương và đãi ngộ của chúng tôi hỗ trợ tận tình trong việc cung cấp những kết quả mà bạn cần.

Tìm hiểu thêm về cách thức họat động của PayNet

Hãy liên hệ với Hay Group ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách PayNet có thể tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp bạn, hoặc làm bài trắc nghiệm PayNet để biết được các dự báo tiền lương tại quốc gia bạn.

Làm bài trắc nghiệm của chúng tôi

 

 

 

Hơn 70% trong số 200 công ty hàng đầu của tạp chí Fortune trên toàn cầu tin tưởng về công cụ tiền lương của chúng tôi

PS Clients logos