Định vị chế độ đãi ngộ - Đo lường tính cạnh tranh của gói đãi ngộ


Ben Frost

    Một cách để kiểm tra tính cạnh tranh của mọi thành phần trong gói đãi ngộ của bạn     
Ben Frost
Product manager
Liên hệ với tôi

Định vị chế độ đãi ngộ cho ra các giá trị tương ứng với mỗi thành phần của gói tiền lương và các phúc lợi, sử dụng một phương pháp luận đã qua kiểm chứng để cung cấp nguồn dữ liệu so sánh được, chặt chẽ và đáng tin cậy mà bạn có thể tham khảo.


Nó cung cấp một báo cáo chỉ ra được:

  • giá trị của mỗi thành phần trong gói đãi ngộ, bao gồm cả tiền mặt lẫn các phúc lợi
  • tình hình cụ thể khi đem so sánh với thị trường - theo từng nhân viên và từng cấp độ

Các ưu điểm chính

  • Dễ sử dụng– dữ liệu cung cấp dưới dạng excel giúp dễ dàng trong việc kết hợp với nguồn thông tin khác
  • Đáng tin cậy – dựa trên một mô hình tính toán chính xác, sử dụng hệ phương pháp thống nhất và các so sánh với thị trường của Hay Group  
  • Bảo mật –  dữ liệu của bạn được mã hóa và không ai có thể thấy được
  • Đồng bộ – dữ liệu của hơn 60 quốc gia được xử lý và trình bày dưới một hình thức thống nhất toàn cầu để tiện cho việc so sánh, đối chiếu
  • Mang kiến thức chuyên môn – dựa vào kiến thức bản địa giúp bạn hiểu tác động của nó đến việc kinh doanh và tư vấn thay đổi gói đãi ngộ

Rất đơn giản để truy cập thông tin này
Nếu bạn đã tham gia vào dữ liệu tiền lương của Hay Group, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn báo cáo này theo yêu cầu. Nếu chưa tham gia, bạn cần phải nộp dữ liệu tiền lương của bạn để chúng tôi chuẩn bị phân tích này cho bạn. Bạn có thể tham gia nộp dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

Mọi thông tin cung cấp cho chúng tôi luôn được bảo mật, cho nên chỉ có bạn mới nhìn thấy các giá trị của các phúc lợi chi trả cho nhân viên, cũng như dữ liệu thị trường cho mọi cấp bậc, chức danh cụ thể.

Tải tài liệu giới thiệu về Pinpoint tại đây