Chế độ đãi ngộ hiện thời - Cách đơn giản để đánh giá tính cạnh tranh


Ben Frost

    Một cách nhanh chóng để so sánh các yếu tố cơ bản của gói lương bạn đang chi trả với trị trường theo cơ sở dữ liệu mà bạn cần     
Ben Frost
Product manager
Liên hệ với tôi

Chế độ đãi ngộ hiện thời là một dạng báo cáo một lần và nhanh chóng chỉ ra được việc chi trả lương của bạn như thế nào khi đem so với thị trường cho từng nhân viên

Có sẵn trên 70 quốc gia, nó phân tích ba yếu tố của tổng thu nhập do bạn tự chọn từ một danh sách gồm 30 yếu tố

Báo cáo được trình bày dưới định dạng excel hoặc pdf. Đi kèm theo đó là các phân tích do đó bạn có thể ra quyết định nhanh chóng.

Chất lượng dữ liệu tuyệt đối

Không có gì phải tranh cãi. Dữ liệu được lấy từ Hay Group PayNet, nguồn thông tin về đãi ngộ và các phúc lợi thấu đáo và đáng tin cậy nhất trên thị trường hiện nay.

Truy cập dễ dàng

Nếu bạn đã tham gia vào cơ sở dữ liệu tiền lương của Hay Group’s bạn có thể chạy báo cáo ngay tại chỗ. Nếu không bạn sẽ cần phải nộp dữ liệu cho chúng tôi trước khi chúng tôi có thể cung cấp báo cáo này. Bạn có thể tham gia bất cứ khi nào, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách cụ thể.

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật, cho nên bạn chỉ có thể thấy được giá trị của các khoản bạn chi trả cho nhân viên và giá trị trung bình của thị trường theo từng vị trí hay cấp bậc cụ thể.