De impact van leiderschap - voor operationeel managers


Jan Machtelinckx

    biedt u de instrumenten om uw operationeel managers te helpen een positief werkklimaat te genereren voor hun teams en zo de prestaties te verbeteren?     
Jan Machtelinckx
Talent Category Lead
Contact

Realiseren uw operationeel managers zich wat de invloed is van hun gedrag op de prestaties van hun team?

Het gedrag van leidinggevenden heeft een enorm effect op de motivatie van teamleden en dus op hun productiviteit en innovatiekracht. Het is de omgevingsfactor met de meeste invloed op hun prestaties.

Zestig jaar onderzoek door Hay Group laat zien dat leiderschapsstijl voor 70 procent het bedrijfsklimaat bepaalt – en dat het klimaat voor 30 procent de bottom line bepaalt.

De impact van leiderschap voor operationeel managers biedt u de instrumenten om uw managers te helpen een positief werkklimaat te genereren voor hun teams en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Dit programma stelt u in staat:

  • de effectiviteit van uw operationeel managers te meten;
  • te laten zien hoe hun gedrag de prestaties beïnvloedt; en
  • hen te trainen in het gebruik van de zes leiderschapsstijlen waar echt goede leidinggevenden op vertrouwen voor het genereren van een werkklimaat waarin excellente prestaties worden behaald.

De impact van leiderschap - voor operationeel managers - uitgelegd

Leadership impact for frontline managers explained