Leiderschapsstijlen en organisatieklimaat


Jan Machtelinckx

    Leiderschapsstijlen en organisatieklimaat geven u beter inzicht in de wijze waarop uw leidinggevenden hun teams aansturen.     
Jan Machtelinckx
Talent Category Lead
Contact

Uit ons onderzoek blijkt dat leiderschapsstijlen voor 70% van invloed zijn op het klimaat en dat het klimaat verantwoordelijk is voor 30% van de verschillen in uiteindelijke prestaties. Verbetering van de effectiviteit van uw managers heeft dus een merkbare impact op de bedrijfsprestaties.

 • Uit een onderzoek onder 33 Managing Directors in een internationale onderneming is gebleken dat degenen die een hoogpresterend climaat creëerden £353 miljoen meer winst maakten dan hun collega's.
 • Managers bij een helpdesk in de financiële dienstverlening die een positief klimaat creeerde bereikten:
  • 26% meer omzet in vergelijking met de 4% bij hun collega's
  • Een verzuim dat een kwart lager was
  • Een personeelsverloop dat een derde lager was
 • Bij een grote Europese retailer bereikten managers die het beste klimaat creëerden:
  • Een personeelsverloop dat 17% lager was
  • Een verzuim dat 40% lager was
  • Een omzetstijging die 12% hoger was
  • Operationele besparingen die 10% hoger waren
   o een voorraadverlies dat 35% lager was
 • In een onderzoek onder afdelingsmanagers in ziekenhuizen bleek dat in afdelingen onder leiding van hoogpresterende managers met een goed klimaat:
  • Het aantal vergissingen met medicijnen 40% lager was
  • Het personeelsverloop 36% lager was
  • Het verzuim met 57% was teruggebracht