Total Remuneration Statements


Kevin Seberechts

    We hebben zestig jaar beloningservaring omgezet in een eenvoudig, betrouwbaar en betaalbaar instrument waarmee u de waarde van het basissalaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden inzichtelijk maakt voor uw medewerkers.     
Kevin Seberechts
Contact

Hay Group is marktleider op het gebied van beloning

Onze methodologie voor het waarderen en benchmarken van beloningspakketten wordt wereldwijd gehanteerd door meer dan 10.000 organisaties.


 

Total Remuneration Statements van Hay Group geven de waarde (cash) weer van de verschillende onderdelen van het beloningspakket:

  • Basissalaris, variabel inkomen korte termijn, toeslagen en andere vergoedingen worden gerapporteerd in een cash bedrag.
  • Andere uitkeringen worden berekend met behulp van de standaard loonsom, waaraan een jaarlijkse waarde wordt toegekend.
  • Voor de lange termijn incentives, berekenen we nauwkeurig de marktwaarde van de incentive, rekeninghoudend met toekomstperspectief, trends in beloningen en wet- en regelgeving die van invloed zijn.

Het volledige overzicht van de waarde van elk beloningselement wordt vervolgens beschreven in een voor de werknemer gemakkelijk te lezen rapport.