Dopad leaderhipu liniových manažerů


Stephen Lams

    Dopad leadershipu liniových manažerů vám poskytne nástroje, které pomohou vašim manažerům vytvořit pozitivní klima pro své týmy a zlepšit obchodní výsledky     
Stephen Lams
Program manager
Kontaktujte nás

Nákladově efektivní způsob, jak zvýšit výkonnost a obchodní výsledky.

 • Efektivnější linioví manažeři

  Naše špičkové online diagnostické nástroje poskytují vašim manažerům pohled na to, jak ovlivňují motivaci a produktivitu svých týmů.
 • Klima vysoké výkonnosti

  Budete mít k dispozici nástroje, kterými svým manažerům ukážete, jak a kdy použít šest stylů řízení, které vytvářejí klima vysoké výkonnosti.
 • Lepší obchodní výsledky

  Naše práce s širokou škálou společností dokazuje, že efektivní frontline manažeři mohou přinést až o:

            - 12% vyšší obrat
            - 36% nižší fluktuaci zaměstnanců
            - 57% nižší absenci

 • Trvalá návratnost investic

  Školení může probíhat opakovaně a vy můžete využívat naše hodnotící nástroje pro sledování a zlepšování výkonu vašich liniových manažerů v průběhu času.