Dopad leadershipu liniových manažerů


Stephen Lams

    Dopad leadershipu liniových manažerů vám poskytne nástroje, které pomohou vašim manažerům vytvořit pozitivní klima pro své týmy a zlepšit obchodní výsledky     
Stephen Lams
Program manager
Kontaktujte nás

Chápou vaši linioví manažeři svůj vliv na výkonnost týmu?

Chování lídra má obrovský vliv na motivaci členů týmu, inovaci a produktivitu. Jedná se o nejdůležitější faktor ovlivňující výkonnosti.

60 let průzkumu společnosti Hay Group ukazuje, že styly řízení mohou až ze 70% ovlivňovat změny v organizačním klimatu, a že klima může zvýšit spodní hranici výkonnosti až o 30%.

Program Dopad leadershipu liniových manažerů vám poskytne nástroje, které pomohou vašim manažerům vytvořit pozitivní klima pro své týmy a zlepšit obchodní výsledky.

Tento program vám umožní:

  • měrit efektivitu vašich liniových manažerů
  • demonstrovat, jak jejich chování ovlivňuje výkon
  • vyškolit je v aplikování 6 stylů řízení, které využívají přední lídři při vytváření prostředí vysoké výkonnosti 

Dopad leadershipu liniových manažerů

Leadership impact for frontline managers explained