Identifikace potenciálu    Identifikace potenciálu (GFI) nám pomohla lépe odhalit talent tam, kde by nám jinak unikl.     
HR Director

Pokud je pro vaše manažery těžké rozlišit mezi současnou výkonností a budoucím potenciálem, pak riskují, že přehlédnou budoucí lídry – nebo budou stát za nesprávnými kandidáty.
Použitím GFI můžete:

  •  směřovat své investice do rozvoje leadershipu,
  •  objevit skryté talenty, které byste jinak přehlédli,
  •  zajistit, že zaměstnanci plně využijí rozvojových příležitostí,
  • „ověřit skutečný stav“ - záhy zhodnotit vaši volbu nových zaměstnanců.


Případová studie
Chartered Institut chtěl identifikovat lídry mezi svým středním managementem. Hay Group využil GFI pro 25 vedoucích oddělení, porovnal jejich zpětnou vazbu s dalšími diagnostickými údaji a výsledky byly diskutovány na talentovém fóru. Zjistilo se, že:

  • pouze 8 z 25 jednotlivců mělo vysoký potenciál leadershipu.
  • 14 z manažerů i přesto, že dosahovali vysoké výkonnosti, měli pouze nízký potenciál k leadershipu,
  • výsledky zpochybnily všechny předsudky a pochybnosti, a podařilo se identifikovat jednotlivce s vysokým potenciálem i mezi těmi, kteří nebyli považováni za budoucí lídry,
  • nezávislá Hay Group analýza 25 manažerů dávala smysl – senioři jí dali „nálepku pravdivosti“.