Identifikace potenciálu    Identifikace potenciálu (GFI) nám pomohla lépe odhalit talent tam, kde by nám jinak unikl.     
HR Director

Growth Factor Inventory (GFI) měří čtyři vlastnosti, u kterých bylo prokázáno, že určují připravenost jednotlivce přesáhnout rámec jeho současné pracovní pozice. Zaměřuje se hlavně na ty schopnosti, které mohou přispět k rozvoji leadershipu.

  •  Chuť a vůle učit se – ochota podstoupit riziko za účelem naučit se něco nového.
  •  Rozšiřování obzorů a perspektiv – nazírání na věci ze širšího pohledu, či přinášení pohledů nových.
  •  Porozumění ostatním – správné porozumění myšlenkám a pohledům ostatních.
  •  Osobní vyzrálost – schopnost brát zpětnou vazbu či možné těžkosti jako příležitost k učení a k růstu.

GFI byla založena na důkladném výzkumu a poznatcích o rozvoji leadershipu a lidské výkonnosti a byla otestována na  vlastní Hay Group databázi tisíců lídrů na všech úrovních. Vynikající lídři ze všech úrovní dosahovali lepších výsledků v každém z faktorů. Jinými slovy, Faktory růstu jsou ve vzájemném úzkém vztahu s vynikajícím leadershipem.


Postup
Výsledky jsou dodány za pomoci našeho samoobslužného administračního systému. Systém vám dává plnou kontrolu nad správou tohoto nástroje ve vaší společnosti (zakládání účastníků, zasílání odkazů a upomínek k průzkumům a vytváření zpráv se zpětnou vazbou). Když se účastníci přihlásí, mohou nominovat osoby k poskytnutí zpětné vazby – odkazy na průzkum jsou automaticky zaslány také hodnotitelům. Na tuto samoobslužnou administraci vás zaškolíme, takže  budete připraveni nástroj používat.

 

Zprávy
GFI vytváří dva druhy zpráv:

  •  Talentová zpráva poskytuje manažerům „širší obraz“ provedením „auditu“ potenciálu napříč celou skupinou zaměstnanců.
  •  Zpráva se zpětnou vazbou dává jednotlivcům informace, které potřebují, aby mohli porozumět a dále pracovat na svém potenciálu.

Pro stáhnutí GFI brožury klikněte zde