JEM - online nástroj pro efektivní vyhodnocení pracovních funkcí


Navid Bazari

    On-line nástroj, který spravuje každý aspekt procesu hodnocení pracovních funkcí a zvyšuje efektivitu pomocí jedné platformy pro ukládání a reportování informací o pracovních funkcích.     
Navid Bazari
Product manager
Kontaktujte nás

JEM již pomáhá personalistům po celém světě:

Efektivní hodnocení pracovních funkcí
JEM řídí celý proces hodnocení pracovních funkcí on-line a na jednom místě, zefektivňuje proces, eliminuje duplicity, zlepšuje komunikaci a zvyšuje produktivitu během procesu hodnocení pracovních funkcí až o 20 procent.

Zařaďte správnou prácovní funkci na správnou úroveň v celé organizaci
Uživatelé mají přístup ke stejné informaci o pracovní funkci, v jedné centrální databázi, což napomáhá identifikovat nadhodnocené pracovní funkce a minimalizovat riziko, že budou pracovní funkce vyhodnoceny nesprávně. To pomáhá slaďovat odměňování a tím snižovat celkové náklady

Zvýšení flexibility
JEM lze přizpůsobit tak, aby splňovaly specifické potřeby organizace. Může být používán osobami s různou úrovní odborných znalostí, což usnadňuje lidem z HR zapojit liniové manažery a další pracovníky v definování požadavků na pracovní funkci.

Zlepšení návratnosti investic

JEM archiv informací o pracovních funkcích chrání vaše investice do hodnocení pracovních fukncí, a zajišťuje to, že jsou důležité informace uchovány i poté, co klíčoví HR zaměstnanci odejdou.