Efektivita leadershipu


Edwina Melville-Gray

    Styly řízení a Oganizační klima jsou nejbližším "ukazatelem zisku a ztrát" pro manažery, jak dobře vedou své týmy.     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Kontaktujte nás

Naše nabídka Stylů vedení a Organizačního klimatu se skládá ze dvou on-line hodnocení: Inventory of Leadership Styles (ILS) a The Organizational Climate Survey (OCS). Abyste byli samostatní, poskytneme vám všechny nástroje, které potřebujete: přístup a školení pro samoobslužnou administraci a akreditaci, takže budete schopni poskytovat zpětnou vazbu interně.

Nástroje Styly vedení a Organizační klima jsou založeny na práci psychologů Litwina a Stringera z Harvardské univerzity a na desetiletích dalšího průzkumu  Hay Group mezi top organizacemi po celém světě. Nabízí porovnání s desetitisíci manažerů po celém světě, takže spolehlivě ukáže, jak jsou na tom vaši lídři oproti těm nejlepším na vašem trhu.

The inventory of leadership styles (ILS)
ILS vám pomůže porozumět leadershipu z pohledu těch, kteří jsou vedeni. Měří šest stylů vedení, které se osvědčily v efektivním řízení týmové výkonnosti:

 •  direktivní : vyžaduje od zaměstnanců okamžité splnění úkolů,
 •  vizionářský: poskytuje dlouhodobou vizi a směr,
 •  harmonizační: vytváří důvěru a harmonii,
 •  demokratický: podněcuje zapojení zaměstnanců a podporuje nové nápady,
 •  styl udávající tempo: vedení příkladem a plnění úkolů v souladu s nejvyššími standardy,
 •  koučovací: zaměřuje se na profesionální růst zaměstnanců. ILS poskytují lídrům náměty pro výběr svých stylů vedení a navrhují jasný „příští krok“ pro rozvoj.

The Organisational Climate Survey (OCS)
OCS poskytuje přesný obrázek, jak vaši zaměstnanci vnímají vliv pracovního klimatu na jejich schopnost dělat efektivně svou práci. Náš průzkum ukazuje, že lepší pracovní klima nejen motivuje, ale také pomáhá zvýšit výkonnost – až o 30 procent.
OCS identifikuje šest dimenzí vytvářených jednotlivými lídry, které mají největší vliv na týmovou výkonnost:

 • jasnost: všichni vědí, co se od nich očekává,
 • standardy: náročné, ale dosažitelné cíle nastavené pro zaměstnance,
 • zodpovědnost: zaměstnanci mají dostatek pravomocí k plnění úkolů,
 • flexibilita: nejsou zde žádná zbytečná omezení, pravidla a procedury,
 • odměny: zaměstnanci jsou za dobré výkony odměňováni,
 • týmová oddanost: lidé jsou hrdí na to, že patří ke společnosti.

 
Akreditace
Kombinace využití ILS a OCS poskytuje účinnou zpětnou vazbu, která musí být poskytnuta akreditovaným konzultantem. Cena akreditace je již obsažena v celkových nákladech této nabídky. Klikněte zde pro nabídku akreditačních kurzů ve vaší blízkosti (proklikněte se na školící stránku)

E-learningové moduly
Své lídry můžete podpořit v návaznosti na zpětnou vazbu a rozvíjet jejich styly vedení s pomocí našich e-learningových modulů.

Pro shlédnutí dema klikněte zde