Reward Pinpoint


Ben Frost

    Porovnejte vaše odměňování na úrovni jednotlivých komponentů s vaší konkurencí     
Ben Frost
Product Manager
Kontaktujte nás

Benefity mohou tvořit až 30 procent z celkového odměňování, i přesto však 48 procent organizací stále ještě nebere v úvahu všechny prvky balíčku odměn při porovnávání se s ostatními. 


Pokud chcete co nejlepší návratnost investic vložených do odměňování, znamená to promarněnou příležitost a oblast reálného nebezpečí.

Pokud neposkytnete dostatečné mzdové ohodnocení a  benefity, nejlepší lidé budou odcházet jinam – pokud jim nabídnete příliš mnoho, riskujete plýtvání hodnotného rozpočtu.

Klikněte zde pro přečtení našeho posledního přehledu: Vylaďte váš benchmarking v oblasti odměňování.