Talent Q


Karen Reevell

    Naše inovativní on-line psychometrické testování je flexibilní, nákladově efektivní a poskytuje cenný vhled do chování a schopností lidí v práci.     
Karen Reevell
Product Manager, Talent Q

Diagnostika Talent Q může být využita pro měření dovedností, chování a schopností zaměstnanců v práci.

Dimension: Test osobnosti

Dimensions je on-line osobní dotazník, který měří preference chování na pracovišti, přičemž se zaměřuje na osobnostní preference v rámci řízení vztahů s ostatními, na jeho přístup k úkolům a zdroj energie a motivace. Využití této formy assessmentu může zlepšit přesnost náborového procesu tím, že poskytne objektivní poznatky o pravděpodobném chování jedince v práci.

 • Díky jednomu vyplnění testu Dimensions můžete vygenerovat několik reportů a tím pokrýt širokou škálu procesů Talent Managementu, od náboru až po rozvoj. Reporty jsou vhodné pro HR, liniové manažery a kandidátům je poskytujeme zdarma.
 • Díky systému, který nám umožňuje nastavit profil pozice, mohou být kandidáti hodnoceni a roztříděni dle požadavků konkrétní role, zároveň lze tak posuzovat laterální změny role či potenciál pro seniorní pozici.
 • Dimensions je možné namapovat dle vašeho kompetenčního modelu.
 • Průměrný čas pro vyplnění on-line testů je 25 minut.
 • K dispozici ve 41 jazycích.

Stáhněte si Dimensions brožuru


Elements: Test schopností

Elements tvoří soubor adaptivních on-line testů pro měření numerických, logických a verbálních schopností. Testy byly navrženy tak, aby je bylo možné použít pro absolventy, profesionály, manažery a rovněž pro exekutivní pozice. Každou část testu Elements je možné použít samostatně nebo s dalšími hodnoceními.

 • Elements využívají nejnovější adaptivní technologii testování, která přizpůsobuje úroveň otázky dle předcházející odpovědi kandidáta. Tím je zajištěna optimální úroveň příslušného kandidáta, který nám naplno ukázal své schopnosti a potenciál.
 • Další sady testů uzpůsobené pro různé úrovně schopností není třeba uchovávat, pro všechny pozice může být použit stejný test.
 • Elements mohou být vyplněny na dálku ve spojení s následným krátkým ověřovacím testem, takže máte jistotu vzhledem ke správnosti výsledků.
 • Průměrný čas pro vyplnění testu verbálních a numerických schopností je 12 minut, pro vyplnění logických schopností je to 9 minut.
 • K dispozici ve 41 jazycích

Stáhněte si Elements brožuru

Aspects: Řešení pro nábor velkého počtu zaměstnanců

Aspects je portfolio testů, speciálně navržených k podpoře náboru velkého počtu frontline zaměstnanců. Tyto testy měří dovednosti a schopnosti, požadované pro pracovní pozice zákaznického servisu, prodeje a podpůrných pracovních pozic.

Aspects Styles

Aspects Styles je on-line kompetenční test určený pro rané fáze náboru a rychlou identifikaci nevhodných uchazečů. Selekce tak umožní pokračovat pouze těm uchazečům, kteří odpovídají požadavkům pracovní pozice.

 • Test měří 16 kompetencí, které jsou navržené tak, aby odrážely potřeby pracovních pozic, které přicházejí do kontaktu se zákazníky. Spolupracujeme s vámi při identifikaci kritických ukazatelů úspěchu vašich rolí.
 • Aspects Styles vytváří dynamicky generovaného průvodce, čímž umožní vést kvalitnější a relevantnější pohovor.
 • Průměrný čas vyplnění dotazníku je 8 minut.

Aspects Ability

Aspects Ability měří verbální, numerické a kontrolní schopnosti, které jsou určené speciálně pro zaměstnance v první linii zákaznického servisu, prodeje a pro podpůrné pracovní pozice.

 • Aspects Ability jsou navrženy tak, aby kandidátovi zprostředkovaly profesionální zkušenost.
 • Testy schopností se přizpůsobují výkonu kandidáta v reálném čase a tím poskytují relevantní a přitom časově nenáročné hodnocení.
 • Průměrný čas vyplnění je 8 minut pro verbální test, 10 minut pro numerický test a 6 minut pro kontrolní test.

Akreditace

Naše školení v psychometrickém hodnocení je zaměřeno na využití testů schopností a osobnostních testů v práci. Akredituje účastníky k používání Talent Q Elements, Dimensions a Aspects.

Pro ty, kteří již absolvovali BPS Test User: Occupational, Personality certification (původně úroveň B), máme připraven jednodenní Dimensions Accreditation workshop, během kterého se akreditujete k využívání osobnostního dotazníku Dimensions.


Kontaktujte nás pro více informací ohledně akreditace.