Rozvíjejte své lídry | Hay Group Atrium

Leadership je nejvlivnějším faktorem, který určuje výkonnost organizace.

Čtyřicet let výzkumu Hay Group prokazuje, že styly řízení mají až 70-ti procentní vliv na rozdíly v pracovním prostředí - a toto prostředí může mít až 30- ti procentní vliv na ziskovost společnosti.

Pozitivní pracovní prostředí je proto klíčové pro úspěch v podnikání. Ale podle Hay Group studie více než 86.000 lídrů po celém světě, 55 procent lídrů ve skutečnosti vytváří demotivující klima.

Jak vám může pomoci Hay Group

Identifikace potenciálu

Současná výkonnost jednotlivce není vždy nejspolehlivějším ukazatelem jeho potenciálu.

GFI- Faktory růstu poskytují spolehlivý způsob, jak identifikovat budoucí lídry měřením osvědčených ukazatelů potenciálu

Rozvoj leadershipu

Naše nástroje Styly řízení a Organizační klima jsou sadou unikátních online diagnostik, které vám pomohou měřit a zdokonalovat výkon vašich lídrů.

Zpětná vazba z těchto průzkumů umožňuje lídrům zdokonalovat své chování a zvyšovat svůj výkon.

Program Dopad leadershipu liniových manažerů vám poskytne nástroje, které pomohou liniovým manažerům vytvářet příznivé klima pro své týmy a zlepšovat jejich výkonnost.