Darbuotojų efektyvumo tyrimas


William Werhane

    Put an end to workplace frustration and get the most out of your employees     
William Werhane
Vice President, Effectiveness
Susisiekite su manimi

Darbuotojų efektyvumą yra lenga nustatyti naudojantis darbuotojų tyrimais, kurie matuoja esminius darbuotojų  rezultatų skatinimo veiksnius.

Tai yra grindžiama išsamiais Hay Group atliktais tyrimais, kurie parodė, jog tik darbuotojų įsitraukimas nenulemia jų efektyvumo. Darbuotojai taip pat turi būti įgalinti. Kitais žodžiais sakant, darbuotojai turi dirbti tinkamose pareigose ir iš aplinkos gauti paramą, kuri skatintų jų veiklą.

Darbuotojų efektyvumo tyrimas:

  • Unikaliu būdu matuoja darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą. Daugelis tradicinių darbuotojų tyrimų kreipia dėmesį tik į darbuotojų įsitraukimą, tačiau šis tyrimas analizuoja 12 atskirų įsitraukimo ir įgalinimo skatinimo veiksnių.
  • Paremtas patikrintais ryšiais gerinant darbuotojų rezultatus bei skatinant darbuotojų išlaikymą. 
  • Teikia palyginimą su bendrąja rinkos norma (mūsų pasaulinėje duomenų bazėje yra 4,5 mln. individualių darbuotojų įrašų iš 400 įmonių). Jūs galite interpretuoti savo rezultatus pasirinkdami iš 80 skirtingų palyginamųjų normų pagal sektorius, regionius, šalis ar aukštus rezultatus pasiekiančių kompanijų.
  • Pateikia detalizuotą ir lengvai suprantamą ataskaitą. Ataskaita leidžia Jums visos organizacijos rezultatus taip pat ir individualias ataskaitas pasirinktinai pagal įmonės padalinius, veiklos regionus ar funkcijas. Jūsų darbuotojų segmentuota analizė kategorizuoja kiekvieną respondentą į vieną iš keturių grupių: efektyvūs, neįsitraukę, atsiskyrę ir neefektyvūs. Tai leidžia susidaryti vaizdą koks yra efektyvumas visoje organizacijoje.