Viso atlygio ataskaitos darbuotojams


Lucy Muchira

    We have distilled 60 years of reward know-how into a simple, affordable and reliable way for you to value and communicate an employee's whole pay and benefits package.     
Lucy Muchira
Product Manager

Ar Jūsų darbuotojai suvokia visą atlygio paketo vertę, įskaitant papildomai suteikiamas pinigines ir nepinigines naudas? Ar jie kalba tik apie gaunamą bazinį atlyginimą ir piniginius priedus bei premijas?

Darbuotojai nesuvokia iki 50% savo atlygio paketo vertės, jei informacija apie atlygį pateikiama neišsami arba neaiškiai.

Kad taip nenutiktų, norime Jums pristatyti mūsų pasiūlymą – metines viso atlygio ataskaitas darbuotojams. Ši paslauga padės paprastai ir suprantamai komunikuoti darbuotojams visą jiems suteikiamo atlygio paketo vertę. Ataskaita apima bazinį atlyginimą, priedus ir premijas, visas kitas pinigines išmokas bei nepinigines papildomas socialines naudas.

Mes susisteminame informaciją apie įmonės darbuotojams išmokėtas pinigines išmokas bei suteiktas papildomas naudas bei apskaičiuojame kiekvienos atlygio paketo dalies, taip pat ir papildomų naudų, piniginę vertę. 

Kiekvienam darbuotojui parengiame aiškią grafinę ataskaitą, kurioje pateikiama jo viso metinio atlyginimo paketo ir kiekvienos atskiros dalies piniginė vertė. 

Ataskaitos darbuotojams apie visą jų atlygio paketą padės Jums komunikuoti informaciją apie visas įmonės investicijas į žmones ir padidinti gaunamo atlygio paketo suvokimą organizacijoje. Mūsų tyrimai ir darbo su klientais patirtis rodo, kad įmonės, kurios suteikia metines viso atlygio ataskaitas darbuotojams, pasiekia geresnių rezultatų, nes jų darbuotojai yra labiau įsitraukę ir motyvuoti.