Employee Effectiveness Survey


William Werhane

    Pielieciet punktu frustrācijai darbavietā un panāciet, lai cilvēki strādā ar pilnu jaudu     
William Werhane
Viceprezidents, Effectiveness
Sazinieties ar mani

Vai jūs zināt, cik iesaistīti ir jūsu cilvēki? Vai jūs zināt, kāpēc iesaistītība pati par sevi ne vienmēr noved pie labāka darba snieguma?

Mūsu pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri jūtas gan iesaistīti, gan ar viņiem dotām iespējām darbā, tiešā veidā dod ieguldījumu augstākiem izaugsmes līmeņiem. Viņi paliek organizācijā ilgāk, izpilda darbu par līdz pat 50 procentiem labāk un sniedz labākus pakalpojumus jūsu klientiem.

Darbinieku efektivitāte ir spēcīgs tiešsaistes darbinieku aptaujas rīks, kas palīdz jums mērīt un analizēt jūsu darbinieku iesaistīšanās un iespēju došanas līmeņus un to, kā tie atšķiras visā organizācijā. Izmantojot šo būtisko informāciju, jūs varat identificēt šķēršļus, kuri attur darbiniekus no pilnas atdeves darba izpildē.

Izmantojot šo informāciju, jūsu līderi var veidot pozitīvāku vidi, kas noved pie kvantitatīviem uzlabojumiem darba sniegumā.

Video

Our Employee Effectiveness Survey

Our Employee Effectiveness Survey

This short video introduces you to the Employee Effectiveness survey, how it works and explains its benefits. Vērot