Reward Pinpoint


Ben Frost

    Līdzīgs ar līdzīgu – konkurētspējas pārbaude katrai jūsu piedāvātās atalgojuma paketes daļai     
Ben Frost
Produktu vadītājs
Sazinieties ar mani

Vai jūsu atalgojuma paketes piesaista un notur labākos cilvēkus? Vai jūs zināt, vai katrs jūsu atalgojuma paketes elements ir konkurētspējīgs visās teritorijās?

Kopējā samaksas un labumu vērtība ir svarīgs vispārējās konkurētspējas rādītājs. Taču var būt vēl jo noderīgāk zināt, tieši kā katrs paketes elements izskatās salīdzinājumā ar tirgu.

Reward Pinpoint analizē 20 darbinieku atalgojuma veidus, no pamatalgas līdz kopējam atalgojumam, pa vidu iekļaujot visas lielākās paketes sastāvdaļas. Balstīts uz nepārspētajiem Hay Group datiem, tas parāda jums, kur tieši jūsu piedāvājums ir konkurētspējīgs – un kur to var uzlabot.

Līdz ar to jūs esat labākā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka jūsu piedāvājums ir pievilcīgs vislabākajiem talantiem, tai pašā laikā netērējot vairāk nekā nepieciešams.