Job Evaluation Manager (JEM) - Online tool


Scott Schnijderberg

    Een online tool die elk aspect van het functie-evaluatieproces beheert en de efficiëntie verhoogt door het gebruik van één platform voor het opslaan en rapporteren van functie-informatie.     
Scott Schnijderberg
Productmanager JEM

JEM wordt wereldwijd al door vele HR-professionals gebruikt en helpt hen bij:

Efficiënte functie-evaluatie
Met behulp van JEM kunt u vanaf één locatie het gehele functie-evaluatieproces online beheren. JEM stroomlijnt het proces voor u, voorkomt dubbel werk, verbetert de communicatie en verhoogt uw productiviteit bij het evalueren van functies tot wel 20 procent.

Toekennen van het juiste niveau aan de juiste functies
Gebruikers hebben toegang tot dezelfde informatie zodat ze te hoog ingeschaalde functies kunnen signaleren en het risico van verkeerd geëvalueerde functies tot een minimum wordt gebracht. Daarmee zorgt u voor correcte beloningen en vergoedingen en u dringt de kosten voor de organisatie als geheel terug.

Verhogen van flexibiliteit
JEM kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw organisatie. De tool is geschikt voor gebruikers met verschillende kennisniveaus, zodat het voor HR gemakkelijker is lijnmanagers en andere medewerkers te betrekken bij het vaststellen van functievereisten.

Verbeteren van rendement
JEM dient tevens als archief voor functie-informatie waarmee u ervoor zorgt dat uw werk niet verloren gaat. Essentiële kennis blijft gewaarborgd, ook bij afwezigheid of vertrek van HR personeel.