Job Evaluation Manager (JEM) - Online tool


Scott Schnijderberg

    Een online tool die elk aspect van het functie-evaluatieproces beheert en de efficiëntie verhoogt door het gebruik van één platform voor het opslaan en rapporteren van functie-informatie.     
Scott Schnijderberg
Productmanager JEM

Vindt u het proces van functiewaardering ingewikkeld en tijdrovend? Vindt u het lastig de evaluaties voor de hele organisatie consistent uit te voeren? Heeft u behoefte aan een centrale opslag voor uw gegevens en aan één referentiepunt?

De Job Evaluation Manager van Hay Group

 

Functie-evaluatie is een fundamenteel onderdeel van uw lijnmanagement, maar is vaak een duur, ingewikkeld en tijdrovend proces. Veel organisaties vinden het lastig hun functie-informatie goed te beheren en onderhouden en worstelen met de vraag hoe ze hun functie-evaluaties actueel en consistent kunnen houden. Daarnaast gaat waardevolle informatie vaak verloren als sleutelfiguren bij HR van baan wisselen.

Job Evaluation Manager (JEM) is een online tool voor het efficiënt en overzichtelijk faciliteren van het functiewaarderings en -onderhoudsproces. JEM verhoogt de efficiëntie doordat het u één platform biedt voor het opslaan en rapporteren van functie-informatie. Zo krijgen de functies van uw bedrijf het juiste niveau toegekend, zijn carrièreladders voor alle gebruikers overzichtelijk en wordt beloning correct op waarde geschat.
Lees meer over het gebruik van JEM

JEM biedt voor de wereldberoemde methode voor functie-evaluatie van Hay Group, een krachtige online instrument die helderheid, consistentie en controle over uw functie-informatie verschaft. Met JEM kunt u de productiviteit van het functie-evaluatieproces met wel 20 procent verhogen.
Lees hier meer over de voordelen van JEM

Neem contact met ons op