Leiderschapsstijlen en organisatieklimaat


Deborah van Rijn

    Leiderschapsstijlen en organisatieklimaat geven u beter inzicht in de wijze waarop uw leidinggevenden hun teams aansturen.     
Deborah van Rijn
Product Manager Talent
Contact

Leadership Effectiveness bestaat uit twee online assessments: de Inventory of Leadership Styles (ILS) en de Organizational Climate Survey (OCS). Wij voorzien u van alle instrumenten die u nodig hebt om zelf van start te gaan: toegang tot en training voor onze Self Service beheertool en accreditatie zodat u zelf intern feedback kunt geven.

Deze instrumenten zijn gebaseerd op het baanbrekende werk van psychologen Litwin en Stringer van Harvard University en uitgewerkt aan de hand van decennia van verder onderzoek door Hay Group onder toporganisaties over de hele wereld. Zij worden gebenchmarkt tegen tienduizenden leidinggevenden over de hele wereld, dus u kunt ervan op aan dat deze tools u laten zien hoe uw managers zich verhouden tot de beste in uw markt.

Inventory of Leadership Styles (ILS)
De ILS helpt u inzicht te verwerven in de leiderschapsstijlen van managers. De tool geeft inzicht in de managementstijlen van een manager in verschillende leidinggevende situaties. Het meet zes leiderschapsstijlen waarvan bewezen is dat ze de teamprestaties het meest effectief stimuleren:

 • Dwingend: bewerkstelligen van onmiddellijke gehoorzaamheid door medewerkers
 • Gezaghebbend: bieden van een langetermijnvisie en leiderschap
 • Relatiegericht: creëren van vertrouwen en harmonie
 • Democratisch: bereiken van groepsconsensus en genereren van nieuwe ideeën 
 • Maatgevend: het goede voorbeeld geven en taken zeer goed ten uitvoer brengen
 • Coachend: zich richten op de professionele groei van medewerkers

De ILS geeft managers wat zij nodig hebben om keuzes te maken in hun leidinggevend gedrag en biedt duidelijke 'volgende stappen' voor ontwikkeling.


Organisational Climate Survey (OCS)
Het OCS geeft een nauwkeurig beeld hoe het gedrag van de manager van invloed is op het werkklimaat en de prestaties van zijn medewerkers. Een beter klimaat op het werk motiveert mensen niet alleen meer, uit ons onderzoek blijkt dat het ook het nettoresultaat kan verbeteren met wel 30 procent.

Het OCS brengt de zes dimensies in kaart, gecreëerd door de individuele manager, die de grootste impact hebben op het functioneren van een team:

 • Duidelijkheid: iedereen weet wat er van hem verwacht wordt
 • Maatstaven: er worden uitdagende maar realistische doelen gesteld
 • Verantwoordelijkheid: medewerkers krijgen de bevoegdheid taken te vervullen
 • Flexibiliteit: er zijn geen onnodige regels, beleidsrichtlijnen en procedures
 • Beloning: medewerkers worden erkend om en beloond voor goede prestaties
 • Teamgeest: mensen zijn er trots op tot de organisatie te behoren


Accreditatie
Een gecombineerd gebruik van de ILS en het OCS voorziet in krachtige feedback. De accreditatie is inbegrepen bij de set-up-kosten van dit aanbod. Klik hier voor accreditatietrainingen bij u in de buurt.


E-learningmodules
Met onze e-learningmodules helpt u uw managers hun feedback te interpreteren en hun leiderschapsstijlen te ontwikkelen.

Klik hier voor een demo.