Talent Q


Deborah van Rijn

    Onze online instrumenten zijn beschikbaar in meer dan 30 talen, veelzijdig en kunnen eenvoudig worden aangepast aan de kandidaat.     
Deborah van Rijn
Product Manager Talent
Contact

Talent Q meet zowel persoonlijkheid als talent

Talent Q Dimensions: Persoonlijkheidstests
Dimensions is een online tool voor de beoordeling van (potentiële) medewerkers op de belangrijkste persoonskenmerken in relatie tot hun werk. De tool is:

  • Veelzijdig: met één assessment creëert u meerdere rapporten ter ondersteuning van een brede reeks talentmanagementtaken, van werving tot ontwikkeling.
  • Flexibel: met een ingebouwde jobprofiler, gebaseerd op persoonlijkheid, kunnen personen worden gemeten en op volgorde worden geplaatst aan de hand van de eisen van een bepaalde functie.
  • Snel af te ronden: de test duurt ongeveer 25 minuten; minder tijd dan voor de meeste persoonlijkheidsvragenlijsten nodig is
  • Gemakkelijk te interpreteren en toe te passen
  • Beschikbaar in meerdere talen.

Download hier de Talent Q Dimensions brochure

 
Talent Q Elements: capaciteitentest
Elements is een unieke adaptieve online assessmenttool bestaande uit drie onderdelen: het meten van verbale en numerieke capaciteiten en het abstract redeneervermogen van (potentiële) medewerkers. Elements bestaat uit 15 verbale, 12 numerieke en 12 abstracte vragen. Het invullen van alle drie de onderdelen kost ongeveer 45 minuten.

  • De moeilijkheidsgraad van de test is niet gebaseerd op opleiding, functie of werkervaring van de kandidaat. Elements beoordeelt het talent van de kandidaat en past zich aan het niveau aan tijdens de test, hierdoor kan de kandidaat al zijn vaardigheden en potentieel laten zien.
  • Het is niet nodig om voor een bepaalde functie de meest geschikte test te zoeken of een reeks bekwaamheidstests af te nemen.
  • De gegevens uit één enkele test kunnen worden vergeleken met verschillende benchmarks.
  • Elements kan op afstand worden ingevuld, samen met een aansluitende korte verificatietest, zodat de gebruiker zeker kan zijn van de werkelijke prestaties van de kandidaat.

Download hier de Talent Q Elements brochure


Accreditatie
Vanwege de complexe en gedetailleerde aard van de Talent Q feedbackrapportages is het belangrijk dat feedback wordt gegeven door een geaccrediteerde professional, die op basis van de gegevens begeleiding, inzicht en coaching kan bieden.

Klik hier voor informatie over de accreditatietrainingen