step 1 of 7

Employee Effectiveness

hand-drawn image of a potted plant

Komen uw beste medewerkers tot hun recht?

Iedereen weet dat gedemotiveerde medewerkers problemen kunnen geven op het werk. Maar erger nog zijn mensen die zich wel betrokken voelen, maar die hun enthousiasme niet in acties kunnen omzetten. Het resultaat? Gefrustreerde medewerkers, mindere prestaties en een kostbaar personeelsverloop.

Beantwoord de volgende vragen om een idee te krijgen van uw eigen ervaring op het werk en de invloed hiervan op uw effectiviteit.

step 2 of 7

Employee Effectiveness

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

Mijn organisatie motiveert me om meer te doen dan nodig is

Ik ben gemotiveerd om verder te gaan dan de formele verantwoordelijkheden van mijn functie

Ik zou mijn organisatie als werkplek aanbevelen aan familie en vrienden

Ik ben er trots op te werken voor mijn organisatie

Er zijn geen belangrijke belemmeringen op mijn werkplek om mijn werk goed te kunnen doen

 

step 3 of 7

Employee Effectiveness

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?

Helemaal niet mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

De arbeidsvoorwaarden maken dat ik zo productief mogelijk kan zijn

Ik kan mijn competenties en vaardigheden goed toepassen in mijn functie

Mijn functie geeft me de mogelijkheid uitdagend en interessant werk te doen

 
 

Minder dan 1 jaar

1-2 jaar

3-5 jaar

Meer dan 5 jaar

Tot mijn pensioen

Met deze keuzes als uitgangspunt, hoe lang denkt u nog voor uw organisatie te werken?

 

step 4 of 7

Employee Effectiveness

image of a potted plant

Geef de volgende informatie op om uw resultaten te zien:

step 5 of 7

Employee Effectiveness

Bent u wel zo effectief als u denkt?

Bij veel traditionele werknemersonderzoeken staat de betrokkenheid centraal. Maar als organisaties hun medewerkers ook goed faciliteren, zal dit uiteindelijk leiden tot een aanzienlijk hogere productiviteit, meer tevreden klanten en betere financiële resultaten.

Betrokkenheid is het resultaat van organisaties die ervoor zorgen dat hun medewerkers enthousiast zijn over hun werk en dit weten te vertalen naar bedrijfssuccessen.

Medewerkers worden goed gefaciliteerd wanneer functies en werkomgevingen hen in staat stellen hun enthousiasme om te zetten in productieve acties.

Wat kan er worden afgeleid uit uw antwoorden? Klik op volgende voor het antwoord.

step 6 of 7

Employee Effectiveness

step 6 of 6

Employee Effectiveness

Hoe de onderzoeken naar werknemerseffectiviteit van Hay Group u kunnen helpen

Met de Employee Effectiveness Survey kunt u de mate van betrokkenheid en niveau van voorzieningen in uw organisatie kwantificeren. U kunt belangrijke verschillen per businessunit blootleggen door meting van een aantal dimensies die bepalend zijn voor de betrokkenheid en stimulansen – en dus voor betere bedrijfsresultaten. Het onderzoek is met name ook bedoeld om u te helpen actie te ondernemen op basis van de metingen:

  • De dimensies vormen de verbinding tussen de strategische doelstellingen van uw organisatie, de resultaten van medewerkers en de belangrijkste bedrijfsmetriek
  • Het rapport biedt uitgebreide gegevens en duidelijke richtlijnen voor waar u op moet letten bij de resultaten
  • Met de benchmarkvergelijkingen kunt u uw resultaten interpreteren aan de hand van 80 verschillende benchmarks per sector, land, regio etc. of onze eigen geavanceerde bedrijfsbenchmark. Onze databases bevatten gegevens van 4,5 miljoen werknemers uit 400 organisaties over de hele wereld.

Klik hier voor meer informatie over ons Employee Effectiveness Survey

Of neem contact met ons op om dit te bespreken