Training Functiebeschrijven


Training die u in staat stelt heldere, resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Functies en de manier waarop deze (ten opzichte van elkaar) zijn georganiseerd vormen de basis van iedere onderneming. Onze training Functiebeschrijven focust zich op het analyseren, verhelderen en vastleggen van organisatiestructuren en taken en verantwoordelijkheden van functies. De training stelt u in staat om middels de erkende Hay Group functiebeschrijvingssystematiek resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Resultaat voor deelnemer
Na afloop van deze 1,5 daagse training:

 • bent u in staat om resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen waarin de kern van de functie, de samenhang met andere functies en de organisatiestructuur helder en bondig is verwoord
 • heeft u zicht op de impact die verschillende organisatiestructuren kunnen hebben op de samenstelling van taken en verantwoordelijkheden van functies en op de onderlinge relaties tussen functies
 • heeft u inzicht in het proces van functieanalyse en -beschrijven
 • weet u hoe u een functieanalyse- en beschrijvingsproces kunt inrichten en managen

Voordelen voor organisatie:

 • managers worden geholpen scherp na te denken over welke functies écht noodzakelijk zijn in verband met de producten en diensten die zij leveren;
 • leidinggevenden worden ondersteund bij het bepalen wat wel en niet goed in het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van een functie past;
 • helderheid en toekomstperspectief voor medewerkers waardoor motivatielevels zullen stijgen;
 • verhoging van efficiency en transparantie voor leidinggevenden;
 • ondersteuning bij het verhelderen van de organisatiestructuur en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen functies;
 • voorkomen van overlap tussen functies en verduidelijking van kaders waarbinnen medewerkers werken.

Aanbod
Wij bieden de training Functiebeschrijven aan in de vorm van een open-training waarin medewerkers van verschillende organisaties participeren.
U kunt hierbij kiezen uit:

 1. een open-training met maximaal 12 deelnemers waarbij het element ‘onderlinge kennisdeling’ een belangrijke rol inneemt.
 2. een open-training met maximaal 6 deelnemers waarin meer aandacht kan worden geschonken aan uw persoonlijke situatie.

De training kunnen wij ook op maat als ‘in-company’ training verzorgen.

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het analyseren en beschrijven van functies, het onderhoud van het functiegebouw en/of organisatie-ontwikkeling.

Vorm
Deze training wisselt theorie af met discussie en een grote diversiteit aan praktische oefeningen. Door interactief aan de slag te gaan met het analyseren, verhelderen en vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van functies in resultaatgerichte functiebeschrijvingen krijgt u inzicht in de manier waarop u dit in uw eigen organisatie kunt aanpakken.

Programma
De training besteedt aandacht aan:

 • de context van functiebeschrijven
 • de opbouw en inhoud van functiebeschrijvingen
 • het analyseren en verhelderen van taken en verantwoordelijkheden van functies
 • het daadwerkelijk opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen
 • het organiseren en managen van het functieanalyse- en -beschrijvingsproces

Prijs
€ 950,- p.p. excl. BTW. 

12 deelnemers / 2 trainers


Lokatie: Hay Group kantoor gevestigd in Amsterdam, Piet Heinkade 93

<

Data 2018

15 en 16 mei

6 en 7 september

6 en 7 december

 

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie of trainingsadvies contact op met: Hay Group Training & Development
T +31 (0)88 892 96 56
E Stuur een e-mail naar Hay Group Training & Development

U kunt zich nog registreren
Bedrag: 950.00 Euro + VAT
KFHG Amsterdamseptember 6 - 7, 2018Schrijf u nu in  
KFHG Amsterdamdecember 6 - 7, 2018Schrijf u nu in