Training Functiewaarderen


Training die u in staat stelt om de functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Hay-functiewaarderingsmethode. Deze rangordening vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het op het juiste niveau belonen van medewerkers.

Organisaties blijven zich ontwikkelen om (steeds sneller) op marktontwikkelingen in te kunnen spelen. Ze wijzigen regelmatig hun organisatiestructuur en functies. Hierdoor veranderen de onderlinge samenhang en verhoudingen tussen functies. De Training Functiewaarderen stelt u in staat om functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Hay-functiewaarderingsmethode. U weet welke informatie nodig is voor een uitgebreide en grondige functiewaardering en ook kunt u voorwaarden scheppen voor een effectief en efficiënt functiewaarderingstraject. De rangordening van functies naar zwaarte vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het ontwerpen van een passend beloningsbeleid.

Resultaat voor de deelnemer
Na afloop van de training:

 • bent u in staat om functies in uw organisatie naar zwaarte te rangordenen volgens de wereldwijd erkende Hay-functiewaarderingsmethode
 • bent u in staat vanuit functiewaardering organisatiestructuren te beoordelen en verbeteren
 • heeft u inzicht in hoe de koppeling gemaakt wordt tussen functiewaardering en beloning
 • weet u welke informatie nodig is voor een uitgebreide en grondige functiewaardering
 • kunt u voorwaarden scheppen voor een effectief en efficiënt functiewaarderingstraject
 • begrijpt u de plaats van functiewaardering in een bredere HR-context
 • heeft u het kennisniveau om zitting te kunnen nemen in een functiewaarderingscommissie

Voordelen voor de organisatie

 • efficiënte ontwikkeling en/of onderhoud van het eigen functieraam
 • werkkennis om de rangordening van functies helder uit te kunnen leggen
 • identificatie van doorgroeimogelijkheden en loopbaanpaden
 • mogelijkheid om organisaties, afdelingen en functies logisch en efficiënt in te richten
 • basis voor het uitvoeren van beloningsbenchmarks om de eigen positie in de markt in kaart te brengen

Aanbod
Wij bieden de training Functiewaarderen aan in de vorm van een open-training waaraan medewerkers van verschillende organisaties deelnemen.

De training kunnen wij ook op maat als ‘in-company’ training verzorgen.

Doelgroep
HR eindverantwoordelijken, HR-specialisten, HR-adviseurs, lijnmanagers én (C)OR-leden die vanuit hun rol te maken hebben met functiewaardering. De training functiewaarderen is geschikt voor medewerkers van zowel grote (multinationale) ondernemingen, alsook van midden- en kleinbedrijven.

Vorm
In deze training Functiewaarderen wisselen theorie en oefening elkaar af. U krijgt de achtergrond en de basisprincipes van de Hay-functiewaarderingsmethode uitgelegd en u leert stapsgewijs zelf de weg te vinden in het evalueren van functies. Concrete praktijkvoorbeelden passeren hierbij de revue. Hierdoor is de vertaalslag naar uw eigen organisatie eenvoudig te maken.

Programma
De training behandelt de volgende thema's:

 • wat is functie-evaluatie?
 • hoe zit de Hay-functiewaarderingsmethode in elkaar en hoe pas ik deze toe?
 • hoe organiseer ik een effectief en efficiënt functiewaarderingsproces?
 • hoe identificeer ik doorgroeimogelijkheden en loopbaanpaden?
 • wat is de relatie tussen functiewaardering en beloning?
 • hoe vertaal ik organisatiestructuren door naar functiewaardering?

Praktische informatie
Prijs: € 1.350,- p.p. excl. BTW.

12 deelnemers / 2 trainers

Lokatie: Hay Group, Piet Heinkade 93, 1019 GM Amsterdam

Data 2018:

23 en 24 mei VOL

30 en 31 augustus

27 en 28 september

1 en 2 november

3 en 14 december Tijden: 09.00 - 17.00 uur 

Meer informatie

Neemt u voor meer informatie of trainingsadvies contact op met: Hay Group Training & Development
T +31 (0)88 892 96 56
E Stuur een e-mail naar Hay Group Training & Development

U kunt zich nog registreren
Bedrag: 1 350.00 Euro + VAT
KFHG Amsterdamaugustus 30 - 31, 2018Schrijf u nu in  
KFHG Amsterdamseptember 27 - 28, 2018Schrijf u nu in  
KFHG Amsterdamnovember 1 - 2, 2018Schrijf u nu in  
KFHG Amsterdamdecember 13 - 14, 2018Schrijf u nu in