Masterclass Job Evaluation

Organisaties blijven zich continu ontwikkelen om steeds sneller op marktontwikkelingen in te kunnen spelen. Hierdoor wijzigen regelmatig organisatiestructuren en functies, waardoor veranderingen ontstaan in de onderlinge samenhang en verhoudingen tussen functies. Meer

Talent Q Certified Training

De tweedaagse Talent Q Certified Training biedt u alle noodzakelijke kennis en praktische vaardigheden om de Talent Q assessments in te kunnen zetten. Meer

Training Functiebeschrijven

Training die u in staat stelt heldere, resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen. Meer

Training Functiewaarderen

Training die u in staat stelt om de functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Hay-functiewaarderingsmethode. Deze rangordening vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het op het juiste niveau belonen van medewerkers. Meer