Inteligencja emocjonalna


Daniel Goleman

    Zainteresowanie inteligencją emocjonalną w świecie biznesu nie maleje. To nie jest fanaberia, ale fakt.     
Daniel Goleman
Psycholog, ekspert w dziedzinie inteligencji emocjonalnej

Czym różni się wysoce efektywny lider od osiągającego jedynie przeciętne wyniki finansowe? A gdyby tak można było zmierzyć zachowania, które różnią od siebie takie osoby?

Dzięki współpracy z pionierami w zakresie inteligencji emocjonalnej – Danielem Golemanem i Richardem Boyatzisem, Hay Group umożliwia identyfikację kompetencji kluczowych dla efektywnego zarządzania.

Badanie kompetencji emocjonalnych i społecznych (ESCI) Golemana i Boyatzisa zapewnia ocenę 360 stopni, identyfikując 12 kluczowych dla sukcesu kompetencji emocjonalnych i społecznych. Akredytowani użytkownicy mogą je szybko zinterpretować, a także udzielić informacji zwrotnej na podstawie raportu z badania.

Hay Group zapewnia wszystko, co jest potrzebne do samodzielnego wykorzystania tego produktu: dostęp do platformy badawczej (umożliwiający samodzielne administrowanie badań) oraz akredytację, uprawniającą do dostarczania informacji zwrotnej na podstawie raportu. Dzięki temu będziesz gotów stymulować rozwój inteligencji emocjonalnej w organizacji!

Więcej informacji o ocenie i narzędziach rozwoju: www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand