Badanie efektywność pracowników - zaangażowanie i wsparcie ze strony organizacji


Philip Spriet

    Skończ z frustracją w miejscu pracy i wydobądź z pracowników to, co w nich najlepsze.     
Philip Spriet
Global managing director, productized services
Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Niektóre badania koncentrują się na pytaniu pracowników, jak zmotywowani lub zaangażowani są w pracy. Inne pytają o czynniki, które wspomagają lub utrudniają ich pracę. Badanie efektywności pracowników Hay Group jest wyjątkowe, ponieważ obejmuje oba te aspekty. Zobacz

Efektywność pracowników

Efektywność pracowników

Kluczowe informacje na temat Employee Effectivenes, skutecznego narzędzia do pomiaru efektywności pracowników.  Więcej

Badania Hay Group wskazują, że jeśli połączymy wysoki poziom zaangażowania pracowników z wysokimi poziomem ich wsparcia, firma osiąga znacząco wyższą wydajność, wyższy poziom satysfakcji klienta i w rezultacie lepsze wyniki finansowe. Dlatego zmierzenie tych dwóch kluczowych wskaźników jest pierwszym krokiem na drodze ku wyższej efektywności.
 
Employee Effectiveness survey benefits