Badanie efektywność pracowników - zaangażowanie i wsparcie ze strony organizacji


Philip Spriet

    Skończ z frustracją w miejscu pracy i wydobądź z pracowników to, co w nich najlepsze.     
Philip Spriet
Global managing director, productized services
Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Jak dziala badanie Employee Effectiveness

Niektóre badania koncentrują się na pytaniu pracowników, jak zmotywowani lub zaangażowani są w pracy. Inne pytają o czynniki, które wspomagają lub utrudniają ich pracę. Badanie efektywności pracowników Hay Group jest wyjątkowe, ponieważ obejmuje oba te aspekty. Zobacz

Efektywność pracowników

Efektywność pracowników

Kluczowe informacje na temat Employee Effectivenes, skutecznego narzędzia do pomiaru efektywności pracowników.  Więcej

Badanie Efektywności Pracowników jest internetowym narzędziem, które mierzy kluczowe czynniki wpływające na ich efektywność. Bazuje na obszernych badaniach prowadzonych przez Hay Group, które wykazały, że samo zaangażowanie pracowników nie gwarantuje, że będą oni uzyskiwali dobre wyniki. Pracownicy muszą bowiem dostać także od organizacji niezbędne wsparcie. Innymi słowy powinni mieć przydzielone zadania, które są zgodne z ich naturalnymi talentami, znaleźć się w sprzyjającym środowisku pracy, bez zbędnych barier organizacyjnych.

Najważniejsze korzyści:

  • W unikalny sposób mierzymy efektywność organizacji. Wiele tradycyjnych badań opinii pracowników skupia się jedynie na pomiarze zaangażowania pracowników. Jednak prowadzone przez nas od ponad 35 lat badania wskazują, że w drodze do wyższej efektywności organizacji, równie istotne jest także wsparcie pracowników. Nasze badanie opinii pracowników uwzględnia 12 czynników, które wpływają zarówno na zaangażowanie, jak i na wsparcie. W ten sposób otrzymasz obraz wyzwań przed jakimi stoi organiza w kontekście jej efektywności.
  • Udowodniony wpływ na lepsze wyniki i retencję pracowników.
  • Benchmarki – nasza globalna bazy danych obejmuje 4 miliony osób z ponad 400 firm. Umożliwia porównanie wyników do sektorów, krajów i regionów.
  • Szybkie i łatwe w zastosowaniu narzędzie. Raport można wygenerować dla całej organizacji oraz dla wybranych grup respondentów: działów, regionów, jednostek biznesowych. Na podstawie odpowiedzi respondentów pracownicy dzieleni są na cztery grupy: najbardziej efektywni, sfrustrowani, zdystansowani oraz najmniej efektywni. Analiza ta pokazuje jasny obraz wyzwań przed którymi stoi organizacja w kontekście jej efektywności.

Pobierz broszurę